nl

Winkelwagen

Geen producten

0,00 € Totaal

Afrekenen

Voorwaarden voor gebruik

Voorwaarden voor gebruik

Verkoopvoorwaarden

De algemene voorwaarden van de contractuele relatie heeft betrekking op de verkoop van producten tussen MARI QUILES Tenza (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U) met fiscale woonplaats in Passeig Maritim worden vastgesteld door dit document 1 17258 L'Estartit (Girona), NIF: 40301597 en de fysieke en / of rechtspersonen (hierna CLIENT) naar hun bereidheid om de producten en diensten te vinden op de website WWW.LA-SIRENA.NET te kopen door middel van een verzoek via het internet via deze website aan te geven .
deze verzoeken van de gebruikers vormen de specifieke voorwaarden die worden geassocieerd met deze algemene voorwaarden moet de klant online voorafgaand aan de aankoop van een product te accepteren. De klant wordt blootgesteld via de website WWW.LA SIRENA.NET deze voorwaarden, worden gelezen, afgedrukt, ingediend en aanvaard, kan de klant niet het product de algemene voorwaarden die aan de aanvraag voor specifieke producten die door de KLANT betrekking hebben op de uitvoering van de koopovereenkomst tussen MARI QUILES Tenza (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U) en de klant die beweert te hebben gelezen, begrepen en aanvaard deze voorwaarden .

1. Voorwerp van de opdracht.

Onder dit contract MARI QUILES Tenza (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U) gaat akkoord om te leveren aan de gevraagde via deze website WWW.LA-SIRENA.NET in ruil voor een bepaalde prijs CLIENT producten.

2. Rechten en plichten van de eigenaar.

1. Levering.
MARI QUILES Tenza (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U) is toegewijd aan het leveren van het product in perfecte staat naar het adres vermeld in de KLANT het bestelformulier dat de specifieke omstandigheden die zich binden aan deze omvat algemene voorwaarden. MARI QUILES Tenza (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U) is niet aansprakelijk voor fouten ontstaan in de levering wanneer het ingevoerd door de klant in het bestelformulier gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of zijn weggelaten. De uiterste datum voor de levering van het product is 10 werkdagen na uw verzoek als het binnenlandse zendingen en 20 werkdagen, indien het de internationale scheepvaart, behalve om redenen die buiten MARI QUILES Tenza (DUIKCENTRUM MERMAID SLU).

2. Verantwoordelijkheid
MARI QUILES Tenza (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U) in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot:
1. Fouten, vertragingen in de toegang van de Klant op het moment van het invoeren van uw gegevens in het bestelformulier, traagheid of het onvermogen om de ontvangst door de geadresseerden van de orderbevestiging of afwijkingen die kunnen ontstaan bij deze incidenten zijn als gevolg van problemen in het internet, toevallige omstandigheden of overmacht en andere onvoorziene contingentie aan de goede trouw van de onderneming. In ieder geval, MARI QUILES Tenza (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U) is toegewijd aan het oplossen van de problemen die zich kunnen voordoen en alle noodzakelijke ondersteuning aan de cliënt om een snelle en bevredigende oplossing van het probleem te komen.
2. Voor fouten of schade veroorzaakt door het gebruik van inefficiënte dienst en de kwade trouw van de klant.

3. Het buiten werking stellen van het e-mailadres dat door de klant aan de orderbevestiging binnen vierentwintig uur te verzenden van wordt gedaan.

4. MARI QUILES Tenza (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U) hebben de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de producten toe te geven terug te bezorgen op voorwaarde dat ze defect zijn of niet de juiste staat KLANT niet bereiken. MARI QUILES Tenza (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U) zal betalen, in dit geval, van de kosten als gevolg van deze terugbetaling indien de opdrachtgever te communiceren dit feit, binnen de 7 dagen vanaf de datum van levering en het product ik niet zijn verbruikt of op enigerlei wijze veranderd. MARI QUILES Tenza (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U) wijst alle aansprakelijkheid in verband met een breuk of defecten in het geproduceerde product na levering daarvan ook QUILES Tenza MARI (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U) zal geen aansprakelijkheid hebben betrekking tot die producten die zijn verbruikt zonder enige invloed van de KLANT die streeft naar een claim te maken. CLIENT voordat ondertekenen van de leveringsbon dient te controleren of het product wordt geleverd in perfecte staat, als op het moment van levering wordt door beide partijen begrepen dat het product werd geleverd in perfecte staat ingestemd.
CLIENT bewering wijst uitdrukkelijk elke contractuele of onrechtmatige daad aansprakelijkheid voor eventuele schade of verliezen als gevolg van wat hierboven is vermeld in dit artikel. In ieder geval wordt de verantwoordelijkheid voor MARI QUILES Tenza (DUIKCENTRUM MERMAID SLU) als u schenden, zoals vermeld in deze overeenkomst in het kader van deze algemene voorwaarden worden beperkt tot de terugbetaling van het bedrag dat eventueel de KLANT hebben betaald en op basis van door de KLANT van het betrokken product retour.


3. Verantwoordelijkheid

MARI QUILES Tenza (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U) in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot:

1. Fouten, vertragingen in de toegang van de Klant op het moment van het invoeren van uw gegevens in het bestelformulier, traagheid of het onvermogen om de ontvangst door de geadresseerden van de orderbevestiging of afwijkingen die kunnen ontstaan bij deze incidenten zijn als gevolg van problemen in het internet, toevallige omstandigheden of overmacht en andere onvoorziene contingentie aan de goede trouw van de onderneming. In ieder geval, MARI QUILES Tenza (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U) is toegewijd aan het oplossen van de problemen die zich kunnen voordoen en alle noodzakelijke ondersteuning aan de cliënt om een snelle en bevredigende oplossing van het probleem te komen.

2. Voor fouten of schade veroorzaakt door het gebruik van inefficiënte dienst en de kwade trouw van de klant.

3. Het buiten werking stellen van het e-mailadres dat door de klant aan de orderbevestiging binnen vierentwintig uur te verzenden van wordt gedaan.

4. MARI QUILES Tenza (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U) hebben de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de producten toe te geven terug te bezorgen op voorwaarde dat ze defect zijn of niet de juiste staat KLANT niet bereiken. MARI QUILES Tenza (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U) zal betalen, in dit geval, van de kosten als gevolg van deze terugbetaling indien de opdrachtgever te communiceren dit feit, binnen de 7 dagen vanaf de datum van levering en het product ik niet zijn verbruikt of op enigerlei wijze veranderd. MARI QUILES Tenza (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U) wijst alle aansprakelijkheid in verband met een breuk of defecten in het geproduceerde product na levering daarvan ook QUILES Tenza MARI (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U) zal geen aansprakelijkheid hebben betrekking tot die producten die zijn verbruikt zonder enige invloed van de KLANT die streeft naar een claim te maken. CLIENT voordat ondertekenen van de leveringsbon dient te controleren of het product wordt geleverd in perfecte staat, als op het moment van levering wordt door beide partijen begrepen dat het product werd geleverd in perfecte staat ingestemd.
CLIENT bewering wijst uitdrukkelijk elke contractuele of onrechtmatige daad aansprakelijkheid voor eventuele schade of verliezen als gevolg van wat hierboven is vermeld in dit artikel. In ieder geval wordt de verantwoordelijkheid voor MARI QUILES Tenza (DUIKCENTRUM MERMAID SLU) als u schenden, zoals vermeld in deze overeenkomst in het kader van deze algemene voorwaarden worden beperkt tot de terugbetaling van het bedrag dat eventueel de KLANT hebben betaald en . altijd tegen inlevering door de klant van het betrokken product

MARI QUILES Tenza (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U) in geen geval aansprakelijk voor:

1. De storingen en incidenten die zich kunnen voordoen in de communicatie, verwijdering of onvolledige overdracht, zodat er geen garantie dat de website diensten zijn voortdurend operationeel

2. De productie van elk type van schade die klanten of derden zouden kunnen hebben op de website.

3. MARI QUILES Tenza (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U) behoudt het recht om uw toegang zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen naar eigen goeddunken en permanent of tijdelijk aan de daadwerkelijke verantwoordelijkheid voor eventuele schade die kan ontstaan te waarborgen. Ook MARI QUILES Tenza (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U) werken en de bevoegde autoriteit in deze omstandigheden op de hoogte op het moment dat de feitelijke kennis die de schade vormt elke vorm van illegale activiteiten.

4. Rechten en obligciones Aannemer.

1. Betaling: De KLANT gaat ermee akkoord om te betalen op voorhand het bedrag voor de door de hoeveelheid gevraagde product en vormen volgende:

1. Bedrag:
Vergoedingen voor het verzoek van de klant in termen van product bestelde product zal op de website worden vermeld en in het specifieke verzoek van de opdrachtgever te allen tijde vermeld, verzoeken dat de voorwaarden van de opdracht vormen beton.

2. Betaling: COD
:. CLIENT wordt het totale bedrag te betalen op het moment van levering van de bestelling
Bank Transfer CLIENT wordt het totale bedrag te betalen aan de account die wordt aangegeven op het moment aankoop.

3. Terugtrekking. De producten die worden aangeboden op WWW.LA-SIRENA.NET toegestaan herroepingsrecht binnen 7 dagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, op voorwaarde dat het product wordt geretourneerd in dezelfde staat waarin het werd afgeleverd.

4. Verantwoordelijkheid van de KLANT. In ieder geval is het de verantwoordelijkheid van de KLANT:

1. De Klant neemt alle risico van verslechtering, beschadiging en verlies van producten vanaf het moment dat ze zijn beschikbaar gesteld door de derde partij namens MARI QUILES Tenza (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U) gemaakt, voert levering van de bestelde producten.

2. De Klant stemt ermee in om de conditie van het product te controleren aan de derde partij namens MARI QUILES Tenza (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U), die de levering van het bestelde product, controleer dan van te voren dat de ondertekening van het bewijs van de uitgevoerde levering heeft plaatsgevonden.


5. Auteursrechten en handelsmerken.

WWW.LA-SIRENA.NET is een geregistreerd handelsmerk, gebruik van anderen op enige wijze is verboden merk RIVERA bevat nu zowel de naam en het logo, tenzij de uitdrukkelijke toestemming van MARI QUILES Tenza (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U), zijn alle rechten voorbehouden.
WWW.LA-SIRENA.NET website (eigen inhoud, programmering en vormgeving van de website) is volledig beschermd door het auteursrecht, uitdrukkelijk verboden elke reproductie, communicatie , distributie en verwerking van de beschermde, tenzij uitdrukkelijke toestemming van MARI QUILES Tenza (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U)

6. Bevoegdheid en toepasselijk recht.

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de Spaanse wetgeving. Zij zijn bevoegd om alle geschillen of geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden van de Rechtbanken van Girona op te lossen, de KLANT uitdrukkelijk afstand van enig ander rechtsgebied die kan overeenkomen.

7. Geldigheid van clausules.

Indien enige bepaling hiervan wordt ongeldig verklaard, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven, waarbij rekening wordt gehouden met de wil van de partijen en het doel van de onderhavige voorwaarden. MARI QUILES Tenza (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U) mag niet uitoefenen van de rechten en bevoegdheden op dit document verleend die elk afzien van hetzelfde niet betekent dat, tenzij uitdrukkelijk erkend door MARI QUILES Tenza (DIVING CENTER LA SIRENA S.L.U ).