ca

Carret

Cap producte

0,00 € Total

Ho compro

Protecció de dades

Protecció de dades

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

1. Informació a l'usuari de l'existència de fitxer i sol · licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les dades: En relació amb les dades de caràcter personal facilitades pel CLIENT en els formularis que puguin existir en el lloc web, MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER lA SIRENA SLO) compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal i altra legislació que la desenvolupa i informa al CLIENT que les referides dades seran incloses dins d'un fitxer per al seu tractament automatitzat prestant el CLIENT consentiment mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions generals a aquest tractament.

2. Finalitat de les dades: MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLO) recull i tracta determinades dades personals que són introduïdes pel CLIENT lliurement al formulari amb la finalitat de poder contestar a les sol · licituds d'informació que es puguin realitzar així com per poder gestionar les compres que es realitzin i enviar ofertes comercials a tots aquells interessats en els seus productes. En tot cas, les dades recollides i tractades per MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLO) són únicament les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment.

3. Obligatorietat de la introducció de les dades: Els camps dels formularis en els quals figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria, que de no ser coberts impossibilitaria el procés de compra o sol · licitud d'informació.

4. Drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició: El CLIENT que introdueixi les seves dades personals en els diferents formularis d'alta tindrà ple dret a exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició en qualsevol moment entrant a "seu compte" des de la web , ho per correu electrònic a diving@la-sirena.net o per correu postal a MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLO) Passeig Marítim, 1 17258 L'Estartit (Girona).

5 . En tot cas, MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLU) es compromet al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament de les dades personals de manera que l'usuari pugui saber en tot moment quines dades estan en poder de MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER lA SIRENA SLU) i com estan sent utilitzats a través d'un enviament de correu electrònic a diving@la-sirena.net o sol · licitant per correu ordinari a l'adreça assenyalada anteriorment. Tots els seus comentaris i suggeriments són summament valuosos per a nosaltres a fi de millorar el nostre sistema de protecció de dades.

6. Cessió de dades: MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLU) informa a l'USUARI que no existirà cap tipus de cessió de dades a tercers. Les úniques comunicacions de les dades que es podran realitzar són les lògiques per a la finalitat mateixa amb la qual van ser introduïts, per exemple a companyies de transport per procedir a lliurar els productes en el domicili, comunicació doncs derivada de la relació jurídica lliurement acceptada.

7. Seguretat: MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLO) assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

8. MARI QUILES TENZA (DIVING CENTER LA SIRENA SLU) no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir entorn de les dades personals quan es derivin bé d'un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es degui a una falta de diligència del CLIENT pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus d'accés o de les seves pròpies dades personals.

9. Veracitat de les dades: El CLIENT és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses ia procedir a la modificació dels mateixos si fos necessari demanant directament a diving@la-sirena.net